Trygg fremtid og usikker nåtid (COVID).

De skal konkurrere i en fremtid som blir annerledes enn den nære fortiden.

April 1, 2020

Button Text

Trygg fremtid og usikker nåtid.

Bedrifter er vant til å leve med et usikkert fremtidsbilde. Suksessen avhenger av evne til å drive godt i dagens marked kombinert med evnen til å manøvrere og tilpasse seg ulike endringer i markedssituasjonen. Det er bare å kjøre på og ha god fart når en usikker fremtid kommer. En god forretningsmodell, aktivitet som gir fart og god flyt gjør bedriften robust. Det har vi som ledere lært og erfart.

Så endrer alt seg.
Nåtiden er over natten blitt usikker, ustabil og uforutsigbar.
Fremtiden er blitt et bilde av fortiden; Når alt går tilbake til det som var, det stabile og trygge. Hverdagen er blitt en usikker nåtid med en drøm om en tryggere fremtid. Som bedriftsleder skal man takle dette. Håndterer krise situasjonen, holde seg rolig, vurdere dag for dag drift og planlegge for å gå tilbake til fortidens drift i fremtiden. Kapteinen på skuta, uten vind i seilene, ingen fremdrift og med usikker kurs. Vanvittig utfordrende!

Likevel vil mange bedrifter klare seg og komme ut på andre siden. Filleristet, småskadet, lite påvirket eller i god driv.

Fremtiden blir ikke som fortiden.
Overlevelsen avhenger av markedssituasjoner, bedrifters livssyklus og robusthet. Bedrifter som vi så på som solide forrige måned opplever full stopp og hele forretningsmodellen vakler. Noen har ikke sjans eller er ikke robuste nok til å komme gjennom dette. Likevel vil mange bedrifter klare seg og komme ut på andre siden. Filleristet, småskadet, lite påvirket eller i god driv. Det vil være hele spekteret av bedrifter som igjen skal opp i stor fart. De skal konkurrere i en fremtid som blir annerledes enn den nære fortiden. Konkurrere mot nye aktører som ser muligheter.
Konkurransebildet vil bli endret, et slikt skifte i økonomien vil endre etterspørselen og den kraftige endringen i samfunnets fokus vil gi et skift i trender. Hva er det egentlig som vil møte oss etter pausen, når vi igjen trykker Play?

Det vil være hele spekteret av bedrifter som igjen skal opp i stor fart. De skal konkurrere i en fremtid som blir annerledes enn den nære fortiden.

Tid
Tid er noe man ofte ikke har nok av som leder i en hektisk hverdag. Den langsomme tiden. Tid til å tenke godt før en handler. Tid til å reflekter rundt hvor bedriften egentlig er på vei. Det store bildet. Visjonen. Daglig drift handler om å skape fremdrift og løse ting underveis. Noen bedrifter opplever i dag stort press og mye stress for å overleve. Andre har kontroll og opplever en roligere tid. De har nå fått denne tiden servert. Tid til å reflektere. Tid til å planlegge. En mulighet til å stoppe opp og se hvor en står i bedriftens livsløp. Det er gitt oss et pusterom for å løfte blikket, diskutere vyer og lage strategier for hva vi må gjøre og hvordan vi skal gjøre det.  Det er en unik mulighet for de som bruker denne tiden riktig nå.

Valg
Jeg velger meg April
Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,
-dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
-i den blir somren til!
Bjørnstjerne Bjørnson

Når tåka letter skal du være klar til å sette kurs i en skinnende båt med fulle seil.
Start med å spørre Hvorfor? Hvorfor gjør vi det vi gjør? Det vil sette i gang refleksjoner som gir deg retningen du trenger.

Ha en god vår
Asgeir Grøneng Hartveit
Sparringspartner til ledere i bedrifter som vil gjøre en forskjell.

Skrevet av

Asgeir Grøneng Hartveit

CEO/OWNER i Next Level AS. Erfaring fra ledelse, arrangementer og foredrag innen finans og service. Arbeider i dag med forretningsutvikling og kommunikasjon i analog og digital form.

Alle artikler
Further Reading
Grunnlag for en god prestasjonskultur
Er åpenhet og trygghet fra ledelsen avgjørende for utvikling av ferdigheter og gode prestasjoner?
January 24, 2024
Det svinger fortsatt av det analoge....
I Next Level tror vi at fremtidens handel blir gjort uten tastetrykk.
January 1, 2020