Priser

Prinsipper

Alle oppdrag utarbeides i etterkant av samtale med oppdragsgiver.
Next Level utarbeider forslag som regulerer priser og forventet oppdragsmengde.
Next Level priser individuelt basert på timepris og faste pakker.
Hele oppdraget kan prises fast og oppdrag kan også prises med suksessfaktor.

Eksempler:

Strukturen under lupen

Organisasjonens vaner studeres og oppleves. Deretter analyseres situasjonen og presenteres for involverte parter. Timepris avhenger av kompleksiteten og hvilke ressurser vi tar i bruk. Konkret forslag utarbeides i hvert tilfelle.

Timepris

1.250 - 2.100

Verksted for eiere

Oppdraget prises ut fra hvem og hvor mange som deltar i prosjektet. Next Level stiller med egne folk og leier inn eksperter på områder der det er behov. Målsettingen er alltid å få verdifull innsikt i hva som vil skape størst verdi for eierne. Konkret forslag utarbeides i hvert tilfelle.

Timepris

på forespørsel

Samspill i laget

Sammen med organisasjonen finner vi ut hvordan dere får bedre samspill i laget. Tiltakene vil variere ut fra organisasjonens størrelse, behov og eksisterende samarbeidsformer. Organisasjonen skal utvikle samhandling og kultur for å gjøre hverandre gode. Store deler av arbeidet må organisasjonen gjøre selv, samlinger og 1:1 gjøres av Next Level.

Timepris

750 - 1.750

Kurs - Treningssenter

Bli trygg på scenen
Tre formiddager fra morgen til og med lunsj.
Grunnleggende ferdigheter. Kommunikasjon fra scene - ta ordet. Mestre mikrofon, presentasjon og teknikk. Samling og 1:1.

Pris for pakke

12.900.-

Spill på lag med foiler og den digitale teknologien
Tre formiddager fra morgen til og med lunsj.
Grunnleggende ferdigheter. Oppbygging av presentasjonen. Bruk av Power Point. Bilder, Tekst og illustrasjoner. 1:1 hjelp for å bygge din presentasjon.

12.900.-