DIGITAL


KOMMUNIKASJON PÅ DIGITALE FLATER

Next Level hjelper kunder med strategi, forretningsutvikling, praktisk kommunikasjon og digitalisering.
Vårt arbeid er praktisk og knyttet til salgsprosesser, informasjon til markedet eller direkte informasjon til kunder.
Det innebærer også design av presentasjoner, rapporteringer eller annen visuell kommunikasjon.
Vi hjelper også til med kommunikajson på web, sosiale medier, SEO, integrasjon av mail, nyhetsbrev og artikler.
Her er noen eksempler:


Prototyping Fuud appen
Fuud

Fuud er en app for handle med lokalmat og for å redde mat. I tillegg til gode søkefunksjoner og bestillingsmuligheter har den innslag av artikler og oppskrifter. Prototypen er laget av Next Level og ferdig uttegnet og produsert av Fuse.

Kommunikasjonsplattform
Trac Accounting AS

Trac Accounting hadde behov for å kommunisere tydelig hvem de er og hvilke kunder de er til for. Vi tok utgangspunkt i eksisterende design, endret på farger og gjorde ren logo etc. Trac Accounting har inviterte inn til en grundig gjennomgang av strategien og ønsket at kommunikasjonen skulle være tydelig og en forlengelse av selskapets vekst strategi.

Design av ny rapportering
Njord Kapitalforvaltning AS

Nord Kapitalforvaltning hadde behov for ny design for rapportering av kunders beholdninger. Vi tok utgangspunkt i hvilken informasjn kunden ønsker først og hvilken informasjon man kan drille seg ned til. Fronten ble designet ut fra det med fomålet - gi meg en lettfattelig oversikt. Alt ble designet i Njord Kapitalforvaltning farger og rammer og tilpasset til mobil, nettbrtett og desktop.

Forbedret web for organisasjonen
Global Ocean Technology AS

GOT ønsket en web side som var enklere å gjøre endringer på direkte av organisasjonen selv. Med Webflow CMS er det visuelle uttrykket låst og endringen av tekst og bilder kan enkelt utføres av organisasjonen selv. Nyhetsbrev, artikler, aktuelle nye virksomhetsområder osv. skrives og oppdateres direkte av dedikerte ansatte.

www.gotnorway.com

Felles side for gruppen
Njord Group

Njord Group ønsket en enkel web side med en kort forklaring om selskapet, en illustrasjon av virksomhetsområdene og kontakt informasjon. Siden er laget i Webflow.

Tannregulering Sør
Tannregulering Sør er kjeveortopeden med hovedklinikk i Kristiansand og avdelingsklinikker i Mandal og Lyngdal. Selskapet er i sterk vekst og utvider sin virksomhet i Generalboligen i Østre Stand gate i Kristiansand. Tannregulering Sør ønsker å signalisere en friskere og mer ung retning enn mange andre i bransjen, noe de gjør gjennom sin totale satsing på kommunikasjon med en frisk profil.Siden er laget i Webflow og kampanjer er laget i sammen med Falk media.

Generalboligen og Generalens Hage
Utbygger av Generalboligen og Generalens Hage ønsket raskt (i løpet av en helg) et oppsett som presenterte prosjektet på en god måte. Eksisterende bygg med leiligheter og nytt bygg med to nye leiligheter langs Strandpromenaden i Kristiansand. Bruk av illustrasjoner, innkjøpte bilder og egne bilder. Produsert i Webflow.

Midtown
Midtown er et selskap i samme konsern som Next Level. Selskapet er et management selskap for utvikling av forretningsideer spesielt knyttet til digitalisering og teknologi. Selskapet tar også oppdrag for andre. WEB siden er laget i Squarespace.

Teateret
Teateret Kristiansand etter nyåpning. Behov for WEB side som er dynamisk da det er et stort antall arrangementer hver uke. I tillegg tilbyr Teateret også konferansefasiliteter, bar og restaurant. Produsert i Webflow med fokus på enkel CMS og kobling mot sosiale medier.

Systemer
Systemer vi benytter mye i vår arbeidshverdag både internt og overfor kunder.

905 11 388