Bøker og artikler

Noen ganger er det artikler eller bøker som gir et ekstra inntrykk. Vi deler her.

Latest Posts

The Infinite Game
How do You win a game that has no end?
October 9, 2018

About Us

Vi tror på å utfordre for frigi energi.
Energi som vil utvikle og styrke organisasjonen.

Read the full Story

Categories

Authors