Vaner og systemer

utvikle aksjonærverdier

Et dypdykk i organisasjonens arbeidsmetodikk og vaner.
Kombinert med overblikk over prosesser og sammenhenger.
Det gir deg et godt grunnlag for strategisk videreutvikling.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Struktur

Bedriftens struktur er som skjelettet i kroppen. Vi finner god struktur i selskaper som har suksess over tid. Strukturen og god drift skapt gjennom år med tilpasning og finjustering. Over tid blir strukturen som en del av organisasjonen i form av vaner.

Vaner

Det er viktig å utvikle gode vaner, det gir effektivitet og systematisk fremdrift. Det er slik vi gjør det her, det er slik vi tenker her og det er slik vi beslutter her. Store merkevarer har gjennom årtier blitt globale gjennom god struktur og kultur i selskapet.

Over tid kan vanene bli utdaterte, stå i veien for utvikling eller rett ogslett bli uvaner. Ofte er det vanskelig å se dette selv, spesielt når man selv er midt i driften. Det kan være tidligere suksess som henger igjen i strukturen, personligheter som hindrer utvikling eller nye måter å organisere driften på. Mer effektive måter. Da blir gode vaner til rigide systemer og vaner som er vonde å vende.

Dypdykk

Et dypdykk i organisasjonens arbeidsmetodikk og vaner, kombinert med overblikk over prosesser og sammenhenger, vil gi deg et godt grunnlag for strategisk videreutvikling. Som ekstern part er vi åpne til sinns og nysgjerrige. Vi stiller alle typer spørsmål, ikke minst de dumme spørsmålene. Vi bringer med oss erfaring fra selskaper i samme situasjon, selskaper som har endret vaner og selskaper som har skapt nye sterke strukturer. Slikt blir det utvikling og lønnsomhet av.

“Practice makes perfect, but it doesn’t make new.”
Adam M. Grant, Originals: How Nonconformists Move the World

I Next Level tror vi på å utfordre for å frigi energi. Energi som vil utvikle og styrke organisasjonen.
Vi søker etter forbedringer og utfordrer etablerte sannheter og vaner.
Vi hjelper bedrifter til å ta ut sitt bærekraftige og lønnsomme potensiale.

Project summary tekst

Nysgjerrig på hva vi kan bidra med?
Ring Asgeir på 905 11 388 for å starte prosessen.

Send epost