Bedre resultater i møter

Med systematikk og trening

Next Level bidrar til å systematisere kundemøter. Vi arrangerer workshop hvor vi lager oppskriften til møtet (strukturen), systematikk for gjennomføring og treningsprogram knyttet til ferdighetsutviklingen hos den enkelte.

Ta på deg treningsskoene og bli med..

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Når vi holder møter med nye kunder eller oppfølging av eksisterende kunder er det for å skape resultater. Resultatet av møtet avhenger av hvordan du klarer å finne behovet hos kunden og hvordan du kan tilfredstille det. Resultatet avhenger da av attraktiviteten på dine tjenester/produkter, din kunnskap og dine ferdigheter. Det meste handler om kommunikasjon og ferdigheter.

Mottaker av salgsbudskapet og hjernens oppbygging 

Såfremt du ikke selger noe til roboter, vil psykologi spille en rolle i markedsføringen og i salgssituasjonen. I salgssituasjonen må du ta hensyn til det menneskelige følelsesregisteret og spille på lag med kundens mottakerapparat - hjernens områder. I salgssituasjoner deler vi hjernen opp i tre deler, Neocortex, Det limbiske system og Reptilhjernen. Dette er selvfølgelig en forenkling av hjernen, men den er god nok for vårt formål. 

Når vi ønsker at kunder skal ta beslutninger, må vi være klar over at de er mer rasjonaliserende enn rasjonelle. Før du kan overbevise noen om å gå videre til beslutning i en salgssamtale, må du rette kommunikasjonen mot alle disse systemene og bruke markedsføringspsykologi. 

Fast struktur på møter 

For å gjennomføre møter som skal oppnå resultater, er systematikken og strukturen en stor del av suksessfaktoren. Oppbyggingen av møtestrukturen gjør en sammen for å forankre forståelse av de enkelte elementene. Utgangspunktet er allerede gode oppskrifter som i dag fungerer og man fyller hver bolk med innhold som er tilpasset egen organisasjon og hovedgruppen av klienter/kunder man møter. 

Eksempel på hvordan man bygger opp deler av møtet for trening


Kombinasjon av teori og praksis 

Vi predikerer en suksessformel for hvordan man i teorien optimalt kan gjennomføre kundemøter. Det er forankret i psykologien og kommunikasjonsteori. Det er bygget opp logisk og har strenge rammer for rekkefølge. Det er regler, logikk og mønster basert på teoretisk kunnskap. 

MEN, for å skape resultater må det faktisk gjennomføres praktisk. 

Aristoteles illustrerer både verdsettelse, forskjeller og sammenhenger mellom teori og praksis i brev til sin sønn Nikomakus. Aristoteles tre intellektuelle dyder Episteme, Techne og Phronesis kan vi benytte som veiledning for å forstå utviklingsreisen vi må foreta for å gjennomføre gode kundemøter. Kundemøter som gir resultatet vi søker. 

WE are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.
― Aristoteles

Trening på gjennomføring 

Følg oppskriften 

Når strukturen i møtet er lagt vil det være som oppskriften når du skal bake en kake. Det er et innhold som må være med og en rekkefølge som er viktig. Et perfekt resultat får en ved å følge oppskriften og bruke gode råvarer. Mindre justeringer og små avvik vil redusere kvaliteten, men en kan komme i mål. Større avvik vil ikke gi et tilfredsstillende resultat. Feil rekkefølge kan gjøre at det hele faller sammen. 

I et salgsmøte er innholdet og råvarene deg selv, ordene du bruker, setningene du har valgt, historiene du forteller og spørsmålene du stiller. Oppskriften er møtestrukturen og fremgangsmåten er hvordan du beveger deg fra den ene bolken til neste. Som i kakebaking er dette en ferdighet og ferdigheter kan man trene seg til å bli god på. 

Følg oppskriften og hold et godt møte

Automatisering 

Når man baker kaker, er den første gangen med ny oppskrift både utfordrende og stressende. Man er redd for å gjøre feil enten i innhold eller i rekkefølge. Når man har laget samme kaken 20-30 ganger går det på mange måter på autopilot.

På samme måte har mange opplevd det å kjøre bil. I starten er det utfordrende å ankomme et veikryss, der man møter fotgjengere, barnevogner, sykler og andre biler. Alle i forskjellig retning og i forskjellig fart. Samtidig skal man svinge, blinke og gire. Inn med clutchen, slipp bremsen, ut med clutchen, trykk på speeden og starte prosessen med å svinge til venstre. I tillegg skal du se i alle tre speilene..... Når en har kjørt litt begynner automatiseringen. Kroppen tar over og man kan ha en samtale med medpasasjerer samtidig som kroppen utfører alle disse aktivitetene uten at vi tenker over det. 

Slik vil også riktig trening på møter føre til at kroppen automatiserer deler av ditt møte.

Da er du i stand til å føre en samtale med kunden/klienten, lytte og hele tiden justere ut fra hvor du vil at møtet skal ende opp. Du kan være 100% til stede for din kunde.

Det skaper resultater hver gang.

Project summary tekst

FØRSTE SKRITT

Nysgjerrig på hva vi kan bidra med?